Bytový architekt, interiérový designer

bytový architekt

Navštivte prosím mé portfolio a stránku se službami bytového architekta.Bytový architekt

Interiérový designér, neboli bytový architekt je zodpovědný za design interiéru, dekorací, a funkcionalitu klientova prostoru ať již jde o prostor komerční, průmyslový, nebo obchodní. Bytový architekt úzce spolupracje s dalšími architekty a klienty s cílem vytvořit strukturu prostoru, která by maximálně vyhovovala jak potřebám klienta, tak stylu, odpovídajícího klientovu vkusu.

Profese bytového architekta vyžaduje nejen vkus, cit pro harmonii a estetické cítění, ale také technické schopnosti a prostorovou představivost. Interiérový designér je kombinace inženýra a umělce. Bytový architekt ví, jak kombinovat barvy, umí pracovat s tkaninami, vyzná se v nábytku a současných trendech v oborech těsně spjatými s bytovým designem. Samozřejmostí je schopnost sestavit rozpočet a navrhovat s ohledem na jeho dodržení a možnosti klienta. S tím souvisí znalost cen na trhu, ceny práce u dodavatelů a podobně. K dalším nezbytným vědomostem patří znalost stavebního zákona, požárních, elektroinstalačních a dalších předpisů.

Bytový architekt je často žádán, aby začal plánovat před zahájením výstavby, to znamená, že musí být dobrý v plánování a sběhlý ve čtení plánů. Bytový architekt je tedy velmi náročná profese s přesahy do mnoha oborů. Tento širší rozsah požadovaných znalostí odlišuje bytového architekta od dekoratéra interiérů. Návrhář interiérů musí být schopen pracovat s dodavateli a klienty stejně a provádět funkční rozhodnutí s ohledem na přání klienta.